top of page

Styrekandidaten 2020/21

StyreAkademiet Vestland bistår Bergen Næringsråd med faglig innhold til programmet for Styrekandidaten 2020/21. Styrekandidaten er et pilotprosjekt hvor styrene i 10 av våre medlemsbedrifter tar inn en ung styrekandidat i et år. Styreakademiet er med i dette prosjektet fordi vi har fokus på mangfold i styrearbeid, og vil bidra til å heve kompetanse og gi styrer i Bergen bedre tilgang på kompetente unge kandidater. Se digitalt kickoff

Så er du under 40 år og interessert i styrearbeid? Da er Styrekandidaten noe for deg!

Les mer om prosjektet

logosalat-styrekandidaten.jpg
bottom of page