top of page

Bedriftsmedlemskap

StyreAkademiet Vestland tilbyr bedriftsmedlemskap for organisasjoner med flere brukere.  Styret og daglig leder kan også bruke StyreAkademiet som medspiller på kompetanseutvikling innen styrearbeid. Bedriften velger selv omfang og kostnad.

 

StyreAkademiet Vestland gir bedriften informasjon om arrangementer og relevante tilbud som formidles internt av en bedriftskontakt. Gjennom dette kan ansatte og styremedlemmer inviteres gratis på et av våre arrangementer og få mulighet til å tegne medlemskap til halv pris i et år.

Styreakademiet_web - Cecilie Bannow -  a
bottom of page