SPONSOR

Foreningen tilbyr bedrifter å bli sponsor i Styreakademiet Vestland. Vi tilbyr

eksklusivitet innen bransjer som bank/finans, jus/advokatkontor, revisjon/økonomi og diverse andre fag- og produktområder. Premium sponsorer blir foreningens foretrukne samarbeidspartner på sine fagområder.  

 

Det finnes også mindre og enklere sponsorater for bedrifter og organisasjoner som vil nå ut til foreningens medlemmer og samarbeidspartnere gjennom profilering på vår hjemmeside og på våre arrangementer.

Styreakademiet_web - Cecilie Bannow -  a