Landsforeningen StyreAkademiet

 Landsforeningen StyreAkademiet ble etablert i 1994 med en målsetning om å være en kompetanseformidler og tilrettelegger av erfaringsutveksling innenfor styrearbeid.

Landsforeningen Styreakademiet består av regionsforeninger med egne styrer. Lederne i de ulike regionforeningene utgjør styret i Landsforeningen.

Styreakademiet Vestland (tidl. Hordaland) ble stiftet i 1995, og er en engasjert tilrettelegger av erfaringsutveksling og kontakt rundt sentrale tema av interesse for styrer og styremedlemmer. Dette skjer konkret gjennom styrefaglige møter og arrangementer, og ved å legge til rette for nettverksbygging med preg av åpenhet og mangfold.

 

Styreakademiet Vestland er til for både erfarne og uerfarne styremedlemmer, og personer som vil kvalifisere seg for å kunne ta på seg styreverv. Styreakademiet vil arbeide for å fremme mangfold i norske styrer både når det gjelder alder, kjønn, bakgrunn, kompetanse og egenskaper.

 

En av de mest sentrale aktivitetene er "Den Regionale Styredagen". Det er en viktig og populær møteplass for mennesker som interesserer seg for styrearbeid, og for foretak som tilbyr produkter og tjenester til styremedlemmer.