ÅPENT MEDLEMSMØTE OG PÅFØLGENDE ÅRSMØTE FOR MEDLEMMER - TIRSDAG 21. APRIL KR. 18.00 -

ÅRSMØTE KL. 19.30

STYRING OG LEDELSE I STØPESKJEEN - hvordan kunstig intelligens vil påvirke styring og ledelse

NÅR NY TEKNOLOGI TREFFER VIRKSOMHETENE MED FULL KRAFT, OG ER SÅ KRAFTIG AT DEN TRIGGER EN VERDENSOMSPENNEDE SAMFUNNDEBATT

Styrearbeid vil fortsatt dreie seg om strategi, organisasjon og styring/kontroll, samt det å bygge det rette omdømmet og den rette bedriftskultur. Men verktøyene og løsningene for å få dette til, er blitt så uendelig mye kraftigere.

Har styret og ledelsen satt seg inn hva maskinlæring og kunstig intelligens (AI) virkelig kan bety for utøvelsen av egen styre- og leder-rolle, og de muligheten det gir for effektiv og framtidsrettet styring, ledelse og bedriftsutvikling?

 

Å få på plass et «styringssystem» som er enkelt og oversiktlig i bruk, men designet av type spisskompetanse som en bare finner flust av i selskaper som Apple og Google? 

 

Vi er så heldige at vi har kommet i kontakt med en som innehar denne kompetansen. En data scientist som har jobbet med noen av verdens fremste selskaper på dette felt, er deleier og styremedlem, og jobber å gi kunden de styringsløsninger de trenger, basert på kundens egen, teknologisk plattform.

Styringsløsninger der en tar i bruk framtidens løsninger basert på maskinlæring og kunstig intelligens for lærings- og utviklingsrettet rapportering, analyse og innsikt. 

Han tilbyr seg å holde foredrag for styrer og/eller ledelse om hvordan maskinlæring og kunstig intelligens velter inn over oss, og gir uante muligheter for å skape en bedre topp- og bunnlinje og gi økt kundeinnsikt og medarbeider-verdi.

 

Navnet hans er Karl Johan Haarberg.

Tema i foredraget, rettet mot styre og ledelse:

  

  1. hva skjer innen maskinlæring og kunstig intelligens?

  2. hvordan påvirker dette virksomhetene – er det noen som går fri?

  3. hva er truslene og mulighetene, og hvordan velge den rette strategi?

  4. hva er mulig å oppnå, og hvordan komme dit?

  5. de viktigste fallgruvene – og noe suksess-historier

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut senere

1/3
Karl Johan Haarberg

Nyhet: StyreAkademiet Vestland vil etablere seg i Sogn 

I samarbeid med Sogn Næring tillyser vi et åpent møte i Sogndal 23. april. Hensikten er å få etablert et del-styre i Sogndal for oppbygging av en lokal medlemsmasse, og gjennomføring av våre vanlige foredrag og workshops der og ellers i Sogn.

 

Les mer  

Vi bygger et sted for styrekompetanse og styreutvikling!
Hordaland er først ute av regionene med et komplett tilbud til eiere, styrer og daglig leder/ledergrupper som vil utvikle seg på styrearenaen. På et helt unikt sted for seminarer, workshops, kurs og samlinger.  
Haaheim-programmet som tar deg igjennom eierstyring og selskapsledelse fra A til Å. Les mer om programmet og stedet - Last ned komplett brosjyre
I tillegg til det faste programmet har vi forelesningstilbud til de som skal på seminar eller samling og trenger faglig input. Disse kan tilpasses både i omfang og form. Rabatt til medlemmer av StyreAkademiet! 
​​
Vil du vite mer om det faglige tilbudet - eventuelt bestille noe? Trykk her
Vil du vite mer om Haahein Gaard? Trykk her
Om oss

 

StyreAkademiet er en landsdekkende, ideell forening for fremme  av godt styrearbeid.

Foreningens visjon er å være fremtidens, faglige styrearena.

Les om medlemsfordeler 

Arrangement

 

Styreakademiet har åpne medlemsmøter og årlig styredag. På disse arrangementene henter vi inn gode og aktuelle foredragsholdere, bygger nettverk og deler erfaringer.   

Øvrige tilbud

 

Vi tilbyr bedrifter og organisasjoner og profilere seg gjennom oss (sponsorater), vi bygger et nett av bedriftskontakter og vi tilbyr ulike typer kompetanseutvikling (styrekurs, styrecoaching og foredrag).

Er du med i et av våre nasjonale, lukkede, online styrefora? www.styreakademiet.no/styrefora