SISTE ARRANGEMENT - DEN REGIONALE STYREDAGEN - STYREAKADEMIET VESTLAND - 18.02.2020 - 12.00 TIL 16.00

Nye forretningsmodeller - konkurranse på et nytt plan.

 

Vi startet kl 12 med en god lunsj på Litteraturhuset.

Rammebetingelsene til mange bransjer i Norge er i ferd med å endre seg som følge av nye trender - eksempel delingsøkonomi, tjenestifisering, åpen innovasjon og behov for økt bærekraft. Og det gjør at etablerte selskaper må revurdere og forandre sine forretningsmodeller.

StyreAkademiet satte fokus på dette under den regionale styredagen. Vi hadde flere spennende foredragsholdere som belyste både teori og praktisk gjennomføring. Implementering av nye forretningsmodeller hos modne virksomheter, og vi fikk ta del i en metodikkmodell som inkluderte styret i slike forretningsmodelleringer.

Carl Christensen, Director digital transformasjon KPMG / ansvarlig for styreprogram hos NHH – Nye forretningsmodeller og de utfordringer dette gir for styret

 

 

 

 

 

 

Andreas Helland

Andreas Helland, CCO og Co-founder Atender - nye selskaper som kommer til, og som skaper disruption og risiko for å falle bak

Ole Øyen, Karabin, CEO Karabin AS. Hvordan arbeide med scenario og forretningsmodeller i styresammenheng
 

 

 

 

 


 

Elisabeth Norberg, Leder digital økosystem og styremedlem i Fjordkraft. Kundeopplevelse og innovasjon i nye forretningsmodeller i Fjordkraft

1/3

Carl Christensen belyste utfordringene styret står overfor i møtet med krav til at virksomhetene må innovere i sine forretningsmodeller.

Forretningsmodellinnovasjon krever dyp forståelse for kundebehov og virksomhetens operasjonsmodell, hvilket kan skape informasjonsassymmetri mellom styre og ledelse.

Dette kan igjen føre til administrasjonsstyrte strategiprosesser hvor styret blir stående på sidelinjen. Hvordan kan styret sammensettes, ledes og agere for å ta en tydelig rolle i strategiutvikling i møtet med

forretningsmodellinnovasjon. 

Andreas Helland mente det er blitt veldig enkelt å etablere nye selskap, og da vil alle etablerte virksomheter utsettes for disruption og risiko for marginalisering.

Med Case-perspektiv fra TV 2/Vimond og Atender vil han belyse hvordan endring av bruksmønster, teknologi og forretningsmodeller har skapt enorme endringer.

Ole Øyen tok for seg hvordan man kan arbeide med scenario og forretningsmodeller i styresammenheng

Det skjer stadig skiftende endringer i dagens samfunn. Selskap som ikke følger med på endringer fronter stor risiko - så hvordan kan vi sørge for at selskapet er forberedt? 

Med bruk av metoden "The Mind of The Fox" kan virksomheter i dag «robust-teste» dagens strategi oppimot 4 scenarioer som man i felleskap beskriver og overvåker, og om man er på vei inn i et scenarioet så kan må ha klar plan B for å sikre at selskapet håndterer endringer og nye forretningsmodeller som utfordrer virksomhets strategi. 

Elisabeth Norberg fokuserte på temaet "Kundeopplevelse og innovasjon i nye forretningsmodeller i Fjordkraft."

Fjordkraft har gått fra ett kjerneprodukt med fokus på pris og påslag, til nye forretnings-modeller. "Kundeopplevelse" og "verdi for kunde" er en sterke drivere i digitaliseringen. 

I oktober i fjor lanserte Fjordkraft en app for oversikt og kontroll. Et 24/7 kundeverktøy, og spydspiss i det digitale økosystemet.For selskapet betyr det konkurransekraft og nye inntektskilder.

Vi bygger et sted for styrekompetanse og styreutvikling!
Hordaland er først ute av regionene med et komplett tilbud til eiere, styrer og daglig leder/ledergrupper som vil utvikle seg på styrearenaen. På et helt unikt sted for seminarer, workshops, kurs og samlinger.  
Haaheim-programmet som tar deg igjennom eierstyring og selskapsledelse fra A til Å. Les mer om programmet og stedet - Last ned komplett brosjyre
I tillegg til det faste programmet har vi forelesningstilbud til de som skal på seminar eller samling og trenger faglig input. Disse kan tilpasses både i omfang og form. Rabatt til medlemmer av StyreAkademiet! 
​​
Vil du vite mer om det faglige tilbudet - eventuelt bestille noe? Trykk her
Vil du vite mer om Haahein Gaard? Trykk her
Om oss

 

StyreAkademiet er en landsdekkende, ideell forening for fremme  av godt styrearbeid.

Foreningens visjon er å være fremtidens, faglige styrearena.

Les om medlemsfordeler 

Arrangement

 

Styreakademiet har åpne medlemsmøter og årlig styredag. På disse arrangementene henter vi inn gode og aktuelle foredragsholdere, bygger nettverk og deler erfaringer.   

Øvrige tilbud

 

Vi tilbyr bedrifter og organisasjoner og profilere seg gjennom oss (sponsorater), vi bygger et nett av bedriftskontakter og vi tilbyr ulike typer kompetanseutvikling (styrekurs, styrecoaching og foredrag).

Er du med i et av våre nasjonale, lukkede, online styrefora? www.styreakademiet.no/styrefora