Våre arrangementer i 2020

15.01.20: Bruk av mentor i styresammenheng


Dato: Onsdag15.01.2020 ​Sted: Litteraturhuset En god mentor kan være et strålende «utviklingsverktøy» for et styre, men hvordan bruker man egentlig det? I England og USA er mentoring mer utbredt, og da i litt ulike former som vi lar oss inspirere av. I vår workshop vil vi jobbe med å klargjøre mentor-rollen og hvordan mentoring kan brukes som en «bro» inn til styret. Både for å bidra til styreutvikling, og som et mulig verktøy i styrerekruttering. For mentoree kan mentoring hjelpe deg med å bygge opp selvtilliten din, få ny innsikt, kunnskap eller forståelse, slik at du med større selvtillit kan bidra med verdi inn i organisasjonen eller i styrerommet. For mentoren vil det å arbeide sammen med talenter gi enorm verdifull input i form av helt andre og nye perspektiver, i form av ny forståelse eller kompetanse. Så mentoring gir vesentlig verdi begge veier, men må mentoren være eldre og mentoreen yngre? Nei, slik er det ikke lengre, og til å fortelle oss litt om hvordan mentoring oppleves har vi invitert Stine Andreassen som har Vipps sjef Berit Svendsen som sin mentor og høre litt om hvordan de felles har verdi av hverandres erfaringer og kunnskap.
21.04.20: Kunstig intelligens i styring og ledelse


Styring og ledelse i støpeskjeen
- hvordan kunstig intelligens vil påvirke styring og ledelse?

Styrearbeid vil fortsatt dreie seg om strategi, organisasjon og styring/kontroll, samt det å bygge det rette omdømmet og den rette bedriftskultur. Men verktøyene og løsningene for å få dette til, er blitt så uendelig mye kraftigere. Har styret og ledelsen satt seg inn hva maskinlæring og kunstig intelligens (AI) virkelig kan bety for utøvelsen av egen styre- og leder-rolle, og de muligheten det gir for effektiv og framtidsrettet styring, ledelse og bedriftsutvikling?

Å få på plass et «styringssystem» som er enkelt og oversiktlig i bruk, men designet av type spisskompetanse som en bare finner flust av i selskaper som Apple og Google?

Tema i foredraget - som blir gjennomført som et intervju med Karl Johan Haarberg vil belyse:

  • Hva skjer innen maskinlæring og kunstig intelligens?
  • Hvordan påvirker dette virksomhetene – er det noen som går fri?
  • Hva er truslene og mulighetene, og hvordan velge den rette strategi?
  • Hva er mulig å oppnå, og hvordan komme dit?
  • De viktigste fallgruvene – og noe suksess-historier

Karl Johan Haarberg er data scientist og har jobbet med noen av verdens fremste selskaper på dette feltet. Han er deleier og styremedlem, og arbeider for å gi kunden de styringsløsninger de trenger - basert på kundens egen teknologisk plattform. Styringsløsninger der en tar i bruk framtidens løsninger basert på maskinlæring og kunstig intelligens for lærings- og utviklingsrettet rapportering, analyse og innsikt.

Kunstig intelligens (AI) vil være nøkkelen for fremtidig utvikling og konkurranseevne i alle bransjer i årene som kommer. Det er imidlertid et stort gap mellom forskning og industrielle evner til å bruke Ai for å løse store utfordringer og utforske muligheter. Dette gjør nå et konsortium av klynger, akademia og forskning nå noe med og etablerer Norwegian Cognitive Center i Bergen.
Styredagen 2020


DEN REGIONALE STYREDAGEN - STYREAKADEMIET VESTLAND Nye forretningsmodeller - konkurranse på et nytt plan Konferansier: Mette Havre fra Styreakademiet Rammebetingelsene til mange bransjer i Norge er i ferd med å endre seg som følge av nye trender - eksempel delingsøkonomi, tjenestifisering, åpen innovasjon og behov for økt bærekraft. Og det gjør at etablerte selskaper må revurdere og forandre sine forretningsmodeller. StyreAkademiet satte fokus på dette med spennende foredragsholdere som belyste både teori og praktisk gjennomføring. Her er en kort oppsummering av den faglige programmet: Carl Christensen, Director digital transformasjon KPMG / ansvarlig for styreprogram hos NHH startet med "Nye forretningsmodeller og de utfordringer dette gir for styret". Han belyste utfordringene styret står overfor i møtet med krav til at virksomhetene må innovere i sine forretningsmodeller. Forretningsmodellinnovasjon krever dyp forståelse for kundebehov og virksomhetens operasjonsmodell, hvilket kan skape informasjonsassymmetri mellom styre og ledelse. Dette kan igjen føre til administrasjonsstyrte strategiprosesser hvor styret blir stående på sidelinjen. Hvordan kan styret sammensettes, ledes og agere for å ta en tydelig rolle i strategiutvikling i møtet med forretningsmodellinnovasjon. Andreas Helland, CCO og Co-founder Atender holdt et engasjerende innlegg om nye selskaper som kommer til, og som skaper disruption. Han mente det er blitt veldig enkelt å etablere nye selskap, noe som ville sette etablerte virksomheter under risiko for marginalisering. Med Case-perspektiv fra TV 2/Vimond og Atender belyste han hvordan endring av bruksmønster, teknologi og forretningsmodeller har skapt enorme endringer. Ole Øyen, Karabin, CEO Karabin AS snakket om hvordan arbeide med scenario og forretningsmodeller i styresammenheng tok for seg hvordan man kan arbeide med scenario og forretningsmodeller i styresammenheng. Det skjer stadig skiftende endringer i dagens samfunn. Selskap som ikke følger med på endringer fronter stor risiko - så hvordan kan vi sørge for at selskapet er forberedt? Med bruk av metoden "The Mind of The Fox" kan virksomheter i dag «robust-teste» dagens strategi oppimot 4 scenarioer som man i felleskap beskriver og overvåker, og om man er på vei inn i et scenarioet så kan må ha klar plan B for å sikre at selskapet håndterer endringer og nye forretningsmodeller som utfordrer virksomhets strategi. Elisabeth Norberg, Leder digital økosystem og styremedlem i Fjordkraft holdt et spennende innlegg om kundeopplevelse og innovasjon i nye forretningsmodeller med temaet "Kundeopplevelse og innovasjon i nye forretningsmodeller i Fjordkraft." Fjordkraft har gått fra ett kjerneprodukt med fokus på pris og påslag, til nye forretnings-modeller. "Kundeopplevelse" og "verdi for kunde" er en sterke drivere i digitaliseringen. I oktober i fjor lanserte Fjordkraft en app for oversikt og kontroll. Et 24/7 kundeverktøy, og spydspiss i det digitale økosystemet.For selskapet betyr det konkurransekraft og nye inntektskilder.