Våre arrangementer i 2016

25.11.16: Digitalisering som endringskraft


StyreAkademiet Hordaland hadde åpent møte i dag hos PwC. Temaet var digitalisering som endringskraft. Foredragene som ble levert var fremragende i forhold til å få oss til å forstå hva slags dyptgripende endringer som er på gang.

Bård Strøm fra PwC gå oss det store, internasjonale bildet, mens Torvald Kvamme og Sverre Gjessing fra Sparebanken Vest viste oss hvordan en kan gripe an utfordringene inn bank og eiendomsmegling.

De viktigste budskapene blir å lese på være lukkede nettfora, men her er noen «høydare»:

1. Vi må regne med at tradisjonelt baserte «analoge» næringer og bedrifter får uhyre sterk konkurranse fra nystartede, digitalt baserte bedrifter – fra hele verden.

2. Håndteringen av godt strukturerte data er på full fart til å bli robotisert – åpne, ustrukturerte data slik som kundehenvendelser etc. er også på vei til også å bli håndtert av roboter.

3. Norge er en sinke i forhold til å ta i bruk nye, digitalt baserte forretningsmodeller – alle i styre og ledelse må forstå digitaliseringen.




31.05.16: Styrets behov for egenutvikling


Tirsdag 31. mai kl 08 - 09.30 (faglig presentasjon starter 08.15)
Sted: Bryggen 3-5, 5003 Bergen

iStyrelsen AS i samarbeid med StyreAkademiet Hordaland inviterer deg til frokostmøte om styrets behov for egenutvikling.
Bjarne Aamodt fra iStyrelsen fortalte om produktivitetskommunsjonens harde dom over norsk næringsliv: liten eller ingen utvikling i produktivitet i de siste åra. Han var også tydelig på hvem han mente måtte ta fatt - nemlig styrene i virksomhetene. Og da handler det enten om styresammensetning eller styreutvikling - evntuelt begge deler. Victor Jensen fra StyreAkademiet gjorde det klart av globaliseringen er her for fullt, og at det stiller store krav til eiere, styre og ledelse. Styret må makte å anvende og utvikle ressursene i styret, og da må styret fungere som et ekte team. Egenutvikling betyr bedre ressursutnyttelse som igjen betyr bedre utvikling for virksomheten. Er styret egentlig selvkritisk nok? Setter man virkelig lyset på hvordan man selv arbeider, og jobber en målrettet og kontinuerlig med å forbedre å utvikle styreprosesser og kompetanse? Er det bare i produksjon og administrasjon en skal tenke Lean - hvor nyttig en er for eiere og ledelse? Spørsmålene var mange, og kursdeltagerne delte erfaringer med hverandre - nyttig og trivelig!




06.09.16: 7 Fjell Bryggeri sin suksesshistorie


ÅPEN MEDLEMSMØTE I STYREAKADEMIET - 7 FJELL BRYGGERIER - MED FOREDRAG, LITT MAT OG ØLSMAKING 7 Fjell Bryggerier er i løpet av veldig kort tid blitt en godt kjent merkevare både i Bergen og Norge for øvrig. De lanserer fortløpende nye velsmakende produkter som stjeler markedsandeler fra de etablerte, og blir sett på som markedsledende blant nisjeleverandørene. Hva er det som gjør at mikrobryggeri og ny ølkultur med Porter, Stout, Pale ale, Brown ale, øl med chili og øl med sjokolade kan vinne terreng foran en god gammel Hansa? OPPSUMMERING Påstand: I en oppstartsbedrift er de fleste beslutninger strategisk (store konsekvenser), og det er lett å gjøre flere ting feil enn rett.

Vi tror 7 Fjell Bryggeri har gjort det meste rett i styre og ledelse. Vil du lese om suksess-oppskriften - bli med i et av våre lukkede styrefora - StyreAkademiet Oppstartsforum (vær med gratis til ut 2016). http://media.wix.com/ugd/9700f9_bec3c6da4caf45049e7785ed340dd702.pdf