Våre arrangementer i 2015

13.04.15: Design - en strategisk konkurransefaktor


- og derfor et klart styreansvar! Møtet handlet om hva styret skal gjøre når virksomheten skal fornye produktdesign, interiør, grafisk profil eller hele sin identitet og uttrykk? Hva gjør styret da? Design er ikke lengre noe en overlater til marked, salg og kommunikasjon. Til det er merkevare blitt for viktig. Og hvordan går en fram for å bestille tjenester i det såkalte kreative leverandørmarked? Den kjente designeren Lasse Berentsen fra Fuggibaggi viste oss eksempler på god design og hva design er og ikke er. Han innførte begrepet deisign thinking som noe som burde kunne gjennomsyre hele bedriften - også styret. Han siterte strategisk ekspertise: "forskjellen på norsk og utenlandsk design (dansk osv.) er at der har deisgn kommer inn i ledelse og styrerom". Vi fikk også info om hvordan et nystartet selskap ved navn "Time to riot" skal hjelpe virksomhetene med å innkjøp av kreative tjenester. Til slutt fikk vi med oss hva Sparebanken Vest tenker om nybygget sitt, og bli med på en liten omvisning i et fantastisk bygg!.
01.09.15: Styrets oppgaver i krisetider


Foredraget Eirik Sjåholm Knudsen ved NHH la fram en forskningsrapport som viser oss hvordan bedriftene agerer i krevende tider som nå. Mye at materialet han la fram var fra finanskrisen, men han la også fram ferske resultater fra den pågående oljekrisen. Felles atferd i bedriftene i begge tilfelle er at en i krisen satser eller investerer mindre i bygninger, materiell og utstyr (fysisk kapital) og mer i innovasjon og organisasjonsutvikling (intellektuell kapital). Når sysselsettingen går ned reallokeres ressursene til innovasjon, opplæring og internutvikling. Dette pågår så lenge det er rom for det, men er krisen varig og eller oppfattes varig, begynner kuttene. Det var enighet i forsamlingen om at oljekrisen ikke er mest teknisk slik som finanskrisen, men mer substansiell og varig - trolig en del av en større trend mot større bærekraft og kostnadseffektivitet. Det betyr at det for de mest berørte næringer både må kuttes, investeres og innoveres. I tider som dette blir det trangere for de fleste, og de som manøvrerer riktig og er dyktig nok, kan komme bedre ut enn før. Styrets oppgave er å være tidlig nok ute med de rette grep - skape endringsvilje før skriften på veggen er tydelig for alle, og det kan være for sent. Og for å si det rett ut - de som vil virksomheten sin virkelig vel bør søke sammen omkring styringsmessige utfordringer slik vi gjør det i Styreakademiet. Jo flere "opplyste" fra bedriften din - jo bedre. Vinsmakingen Denne gang var det Colonialen som serverte oss. Vi fikk smake gode hvite og røde viner fra Østerrike. Noen edlere enn andre - slik at vi kunne sammenligne. Vi mente å smake forskjell - selv om det ikke var blindtest! Den gode samtalen Deretter ble det svært gode og åpne diskusjoner, og vi fikk nestorene til å fortelle fra sin praksis og fartstid. De som ikke deltok på vinsmakingen gikk virkelig glipp av en pedagogisk gullstund av de sjeldne. Så kjekt var det å bli kjent med nye og spennende mennesker at mange ble stående en lang stund etter at bordet var ryddet. Takk for den gode samtalen alle sammen, og vel møtt til neste møte i november!
17.11.15: Styrearbeid til glede og bekymring


Styrearbeid til glede og bekymring Camilla Meland Madsen klargjorde det formelle styreansvaret, som i stor grad et knyttet direkte og indirekte til selskapets egenkapital. Derfor må styret ha fokus på alt som har konsekvenser for likviditeten, egenkapitalen og selskapets evne til å kunne håndtere sin forpliktelser. Jon Haugervåg på sin side balanserte mellom det som gjelder verdiskapning kontra kontroll/risikostyring. Budskapet var at alle styrer må ha begge disse tankene i hodet samtidig. Med dagens raske utvikling i et globalt og svingende marked, må styrene tenke framover/være frampå og være forbyggende - like mye som kontrollerende og avvikshåndterende i etterkant av begivenheter. Styrene må ta den nødvendige og helst riktige, forretningsmessig risiko, og overvåke effektene og konsekvensene av de valg som blir tatt.