top of page
  • 12.02.19: Styredagen 2019
    Styrearbeid i endring I de nye anbefalingene fra NUES vektlegges styrets ansvar for avklaring av mål, strategier og risikoprofil. Dette medfører et generelt behov for at styret tar en mer proaktiv rolle. ​ På den regionale Styredagen i Hordaland fikk du presentert: Hvordan norske styrer skiller seg fra de svenske Hvordan styret bør endre seg gjennom ulike faser av virksomhetens liv Hvordan står det til med profesjonalitet, mangfold og helhetlig og langsiktig fokus i norske SmB. ​ Så hva er status for det norske gjennomsnittsstyret, og hvor er vi på vei? Er det svenskene som går foran, og på hvilken måte? ​ Program: Styrearbeid og styrenes rolle i Norge kontra Sverige. Inger Marie Hagen, Fafo Styrearbeid i ulike faser av bedriftens liv. Q-meieriene Direktør Bent Myrdal Hvordan står det til med profesjonalitet, mangfold og helhets- og langtidstekning i norske SmB? Framlegging av en undersøkelse utført av StyreAkademiet høsten 2018 – Victor Jensen og medhjelper. ​ Arrangementet ble holdt på Litteraturhuset i Bergen, tirsdag 12. februar kl.12.00-16.00
  • 03.09.19: Workshop om strategi og strategiprosess
    Skulle bedriften din gjennomføre en strategiprosess? Det ble gjennomført en workshop rundt temaet, der en blant annet fikk med deg de erfaringer som HUS gruppen har gjort seg. ​ Åpent medlemsmøte - Workshop om strategi og strategiprosess - 3. september 18.00 til 20.00 - Sted: hos HUS gruppen i moderne lokaler på Midtunhaugen 13 A på Nesttun (rett ved kaffe-Friele) Dokumentasjon fra møtet - klikk her Strategiplaner har en tendens til å havne i skuffen, og blir dermed bortkastet arbeid. Så hvordan sikre at strategiprosessen fører til de rette veivalgene, og virkelig får betydning for bedriftens framtid? Vi valgte å føre videre workshop-formen, og de som ble med, fikk delta aktivt i avklaringen av hvordan en jobber best med strategi. Du kunne få svar på de spørsmål du måtte ha, og samtidig bidra med egne erfaringer og kompetanse. Her er diskusjonstemaene som det ble innledet til, og jobbet med: Strategiplanen – hvordan bør den utformes? Strategiprosessen – hvem bør delta på hva? Oppfølging, evaluering og korrigering/supplering av strategien De som ledet workshopen var: Victor Jensen, leder av StyreAkademiet Norge og StyreAkademiet Hordaland, og rådgiver innen eierstyring og selskapsledelse – inklusive strategiarbeid. ​ Gunnar Størksen, eier og leder av HUS gruppen, en entreprenørbedrift og eiendomsutvikler med hovedsete i Bergen og avdelingskontor i Stavanger. Har gjennomført en strategiprosess med pågående iverksetting og oppfølging.
  • 04.06.19: Eierskapsutfordringer
    Aksjeloven som verktøy for å forebygge og løse konflikter hos Harris Advokatfirma AS i Dreggsalmenningen. ​​ Workshop en dreide seg om hvordan man kunne bruke aksjeloven til å få igjennom viktige saker, hindre makmisbruk og eventuelt rette opp overtramp. Vi diskuterte oss igjennom 3 ulike case, og fant gode både konkrete og prinsipielle løsninger på ulike dilemma og konflikter. ​ Tilbakemeldinger fra deltagerne: - veldig interessant - lærte mye og mer konkret - veldig fornøyd - aktiv god læring - lærte av andre - veldig spenndene - utrolig lærerikt - lære en mer effektiv måte å finne fram i aksjeloven på - god dybde - mer engsjerende når man deltar - ting sitter bedre enn ved forelesninger - lærerikt, men fungerer dette like godt i store grupper? - kjempefin formidlingsform - er tilhenger av korte innledninger/forelesninger - et kvarter er passe - passelig innledning i dag Workshopen var ledet av Camilla Meland og Frode Vatnelid.
bottom of page