WORKSHOP OM BRUK AV MENTOR I STYRESAMMENHENG

Dato: ennå ikke fastsatt

Møteplass:  Trolig litteraturhuset

En god mentor kan være et strålende «utviklingsverktøy» for et styre, men hvordan bruker man egentlig det?

 

I England og USA er mentoring mer utbredt, og da i litt ulike former som vi lar oss inspirere av.

I vår workshop vil vi jobbe med å klargjøre mentor-rollen og hvordan mentoring kan brukes som en «bro» inn til styret. Både for å bidra til styreutvikling, og som et mulig verktøy i styrerekruttering.

Tema i workshopen:

 1. Hva er egentlig mentoring?

 2. Mentoring i andre land

 3. Hva kan en bruke mentoring til?

 4. Bruk av mentoring på styrearenaen:

  1. Som er vei inn til styreverv for styrekandidater?

  2. Som en måte for bedriften/eiere å rekruttere styrekandidater på?

  3. Som hjelp til styreutvikling?

  4. Som en måte å utvikle nye styremedlemmer på?

 

Spesielt for oppstartsbedrifter kan mentoring være veien å gå for å bli loset igjennom farlig farvann. Men også for etablerte bedrifter kan ekstern mentor få endring og utvikling til å skyte fart.

 

Og til ettertanke; kan en mentor være yngre enn den eller de som får mentor – dersom vedkommende har merkunnskap og større forståelse for dagens og morgendagens utfordringer? 

 

Bli med å diskutere sammen med oss!

 

Vi bygger et sted for styrekompetanse og styreutvikling!
Hordaland er først ute av regionene med et komplett tilbud til eiere, styrer og daglig leder/ledergrupper som vil utvikle seg på styrearenaen. På et helt unikt sted for seminarer, workshops, kurs og samlinger.  
Haaheim-programmet som tar deg igjennom eierstyring og selskapsledelse fra A til Å. Les mer om programmet og stedet - Last ned komplett brosjyre
I tillegg til det faste programmet har vi forelesningstilbud til de som skal på seminar eller samling og trenger faglig input. Disse kan tilpasses både i omfang og form. Rabatt til medlemmer av StyreAkademiet! 
​​
Vil du vite mer om det faglige tilbudet - eventuelt bestille noe? Trykk her
Vil du vite mer om Haahein Gaard? Trykk her
Om oss

 

StyreAkademiet er en landsdekkende, ideell forening for fremme  av godt styrearbeid.

Foreningens visjon er å være fremtidens, faglige styrearena.

Les om medlemsfordeler 

Arrangement

 

Styreakademiet har åpne medlemsmøter og årlig styredag. På disse arrangementene henter vi inn gode og aktuelle foredragsholdere, bygger nettverk og deler erfaringer.   

Øvrige tilbud

 

Vi tilbyr bedrifter og organisasjoner og profilere seg gjennom oss (sponsorater), vi bygger et nett av bedriftskontakter og vi tilbyr ulike typer kompetanseutvikling (styrekurs, styrecoaching og foredrag).

Er du med i et av våre nasjonale, lukkede, online styrefora? www.styreakademiet.no/styrefora