Styreakademiet inviterte til Workshop rundt Eierskapsutfordringer - møteformen ga mersmak! 

Temaet for dette åpne medlemsmøtet var "Aksjeloven som verktøy for å forebygge og løse konflikter» - 4. juni hos Harris Advokatfirma AS i Dreggsalmenningen.

 

De som ledet workshopen var Camilla Meland og Frode Vatnelid. 

Workshop er en aktiv deltagene læringsform med fokus på introduksjon, case og diskusjoner i grupper og plenum.

Detagerne var samstemte i at dette opplegget fungerte veldig inspirerende, og ga en bedre dybdeforståelse enn man vanligvis opplever med forelesningsformen.

Det vi lærte dreide seg om hvordan man kunne bruke aksjeloven til å få igjennom viktige saker, hindre makmisbruk og eventuelt rette opp overtramp. Vi diskuterte oss igjennom 3 ulike case, og fant gode både konkrete og prinsipielle løsninger på ulike dilemma og konflikter. 

Her er direkte tilbakemeldinger fra deltagerne:

- veldig interessant - lærte mye og mer konkret

- veldig fornøyd - aktiv god læring - lærte av andre

- veldig spenndene  - utrolig lærerikt

- lære en mer effektiv måte å finne fram i aksjeloven på

- god dybde - mer engsjerende når man deltar

- ting sitter bedre enn ved forelesninger

- lærerikt, men fungerer dette like godt i store grupper?

- kjempefin formidlingsform

- er tilhenger av korte innledninger/forelesninger - et kvarter er passe 

- passelig innledning i dag

Vi takker Camilla og Frode som har vist vei for hvordan vi skal håndtere læring på framtidens faglige styrearena - StyreAkademiet!