Halvannens times reise fra Bergen (Tysnes kommune) finner du Haaheim Gaard. Dette er stedet som StyreAkademiet i Hordaland vil bruke som sitt faste seminarsted. 

Stedet har den atmosfære, det vertskap og de faciliteter som gjør møter, samlinger og seminarer til noe ekstra. 

Og legger dere styrmøtet eller samlinger hit, kan StyreAkademiet skaffe de rette foreleserne, rådgiverne og konsulentene for deg og dere. Alt sentrert inn mot styrearaen.

  1. Tema og forelesninger tilknyttet styret ulike oppgaver - les her

  2. Tema og forelesninger tilknyttet eierskap - styre-rekruttering mv. - les her

  3. Styrekurset eierstyring og selskapsledelse - les her

  4. Haaheim-programmet - les her   

Styrestedet Haaheim Gaard