STYREARBEID I ENDRING
I de nye anbefalingene fra NUES vektlegges styrets ansvar for avklaring av mål, strategier og risikoprofil. Dette medfører et generelt behov for at styret tar en mer proaktiv rolle.
På den regionale Styredagen i Hordaland fikk du presentert:
  • hvordan norske styrer skiller seg fra de svenske
  • hvordan styret bør endre seg gjennom ulike faser av virksomhetens liv
  • hvordan står det til med profesjonalitet, mangfold og helhetlig og langsiktig fokus i norske SmB.
Så hva er status for det norske gjennomsnittsstyret, og hvor er vi på vei? Er det svenskene som går foran, og på hvilken måte?
Program:
  1. Styrearbeid og styrenes rolle i Norge kontra Sverige. Inger Marie Hagen, Fafo   
  2. Styrearbeid i ulike faser av bedriftens liv. Q-meieriene ved gründer Bent Myrdal  
  3. Hvordan står det til med profesjonalitet, mangfold og helhets- og langtidstekning i norske SmB? Framlegging av en undersøkelse utført av StyreAkademiet høsten 2018 – Victor Jensen og medhjelper.
Arrangementet ble holdt på Litteraturhuset i Bergen, tirsdag 12. februar kl.12.00-16.00