Sponsor-virksomhet

Foreningen tilbyr bedrifter i relevante bransjer å bli premium sponsor i Styreakademiet i Hordaland. Det tilbys

eksklusivitet innen bransjer som bank/finans, jus/advokatkontor, revisjon/økonomi og diverse andre fag- og produktområder. Premium sponsorer blir foreningens foretrukne samarbeidspartner på sine fagområder.  

 

Det finnes også mindre og enklere sponsorater for bedrifter og organisasjoner som vil nå ut til foreningens medlemmer og samarbeidspartnere. Da vil en bli profilert på hjemmeside, på arrangementer og i Den Lille Styrehåndboken ved opptrykk.