top of page
Søk

Styremedlem Victor Jensen

Victor Jensen cand. Polit., pedagog med tilleggsutdanning innen økonomi og IT-prosjektledelse. Victor har erfaring som lærer, sosiallærer, konsulent innen HR, organisasjon og strategi (bank) og nå sist som rådgiver for eiere, styrer og ledere. Victor eier selskapet ADI Rådgivere sammen med to partnere, og som har et nært samarbeid med ADI Advokater.


Victor er glad i natur og friluftsliv, og er også opptatt av litteratur og kultur. Ifølge ham er det ingenting som slår en jakt-, fiske- eller vandretur i hans hytteparadis på fjellet i Aurland. På fritiden er han dessuten ivrig hobbysnekker, og liker veldig godt de gode aktivitetene, diskusjonene og samtalene i hyggelig lag. Victor er miljøbevisst og engasjert i den type endring og utvikling som fremmer bærekraft og naturmangfold.

Han tror vi alle nå står foran en stor omstilling, og må akseptere de endringer som der nødvendig for å lykkes med det grønne skiftet. Videre mener han at et forpliktende samarbeid mellom det offentlige, ideelle organisasjoner og privat næringsliv er en del av framtidsløsningen, og at vi må utvikle oss både som enkeltmennesker, organisasjoner og samfunn. Vår innarbeidede tenke- og levemåte holder på å gå ut på dato!


Victor har bred og aktuell erfaring innen styring/styrearbeid, strategi, organisasjon, teambygging og ledelse.

Han har vært leder for StyreAkademiet Hordaland (nå Vestland) og StyreAkademiet Norge i en årrekke, og har flere styreverv. Victors største interesse er å bidra til balansert utvikling av virksomheter i retning av det som er bra både for eiere/styrer, medarbeidere, kunder og samfunn. Frivillig arbeid gjennom StyreAkademiet er hans måte å ta samfunnsansvar på, og har stor tro på verdien av god eierstyring og selskapsledelse, der styret har en svært viktig sammenbindende og retningsgivende rolle. Han opplever at det å engasjere seg i StyreAkademiet, har gitt veldig mye tilbake.

Commentaires


bottom of page