top of page
Søk

Hilsen fra ny styreleder

I april tok jeg over rollen som ny styreleder i StyreAkademiet Vestland med iver og ydmykhet. Takk til tidligere styreleder Victor for mange år med kompetansedeling og det sterke engasjementet som StyreAkademiet er bygget på. Victor er heldigvis med videre som styremedlem en stund til, sammen med Bjørg Hatlem, Mette Nygård Havre og Christian Mjell. I tillegg har vi fått Tom Georg Olsen og Stine Andreassen med som nye styremedlemmer i år. 


Styrearbeid er viktigere enn noensinne i en verden som stadig er i endring, og krever handling. Styret skal være en ressurs, og de virksomhetene som jobber godt med styret, vil i tiden fremover kunne ha et konkurransefortrinn og skape bedre resultater enn de som ikke gjør det. Et styre med endringskapasitet- og vilje som er godt sammensatt med hensyn til kompetanse og egenskaper, vil være med som viktig verdiskaper for virksomheten. Målet er at StyreAkademiet Vestland skal kunne bidra til dette gjennom vårt arbeid.

Vi i det nye styret er i gang med en strategiprosess for å gi deg et enda bedre tilbud. Vi vil fortsette med spennende og relevante medlemsmøter, og ønsker å være en foretrukket møteplass for styrefaglig erfaringsutveksling og nettverksbygging. 

Som du kanskje har merket, er StyreAkademiet Vestland også revitalisert med ny profil og ny webside. Vi ser fremover mot bedre tider for Vestlandet og næringslivet etter noen tøffe måneder, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet videre. StyreAkademiet vil tilby tradisjonelt styrefaglig kompetanse og verdifull erfaringsutveksling - i kombinasjon med nytenking av tema og arbeidsformer. Følg oss gjerne på Facebook og se vår nye webside for informasjon om arrangementer og inspirasjon om styrearbeid.


Håper vi sees på neste møte!


Hilsen fra Heidi Marie Sperre

bottom of page