top of page
Søk

Konsolidering og omstilling etter koronakrisen

I kjølvannet av koronakrisen vil mange bedrifter bli nedlagt, fusjonert eller kjøpt opp. Det skjedde både etter bankkrisen, finanskrisen og oljekrisen, og man må nesten anta at det vil skje igjen.

I kriser har det vist seg nødvendig å konsolidere og omstille. I forretningsmessig sammenheng betyr det  å prioritere det mest levedyktige i forhold til samfunntrender og markedet foran det mer marginale. Ofte finner man det mest levedyktige i det opprinnelige, og i bedriftens kjerneaktiviteter, men gjerne i fornyet form. Nøkkelen er å tilpasse bemanning og bemanningssammensetning til de forretningsmessige behov og muligheter. Gjør man det riktig, skapes det en virksomhet som er mer kunde-drevet, og med en en forretningslogikk som gir det beste grunnlaget for vekst og lønnsomhet.Det har alltid vært slik at den beste medisinen for å jobbe seg ut av en krise, er å ta utgangspunkt i det ståstedet en hadde da en gikk inn i krisen. Her er de anbefalte skritt å ta:


1. En bør begynne med en grunnleggende, god segmentering av markedet og kundegruppene. Dernest bør en foreta en relevant inndeling av produkter/tjenester og kundebetjeningsformer i forhold til de samme kundesegmentene.


2. Hensikten med inndelingene er for det første å få til en måling og rapportering på omsetning/vekst og marginer;

  • i hvert segment av kunder

  • i hver gruppe av produkter/tjenester

  • i hver type kundebetjening

Mange gjør dette som en engangsøvelse, men det vil ikke holde i det lange løp. En må ha dette som en del av den løpende måling og rapportering. 


3. Skritt nr. 3 er det som hos mange er skritt nr. 1. Det å se på hvor mange medarbeidere man trenger og hvordan en skal klare å omstille de som blir igjen. NB! I forhold til lovverket er reduksjon eller bortfall av markeder/kunder og produkter/tjenester/leveranser den eneste, gyldige begrunnelse for såkalt nedbemanning (til forskjell fra individuell oppsigelse). Derfor må dette dokumenteres.


4. Det siste skrittet er  det viktigste og baserer seg på de tre forutgående. Dette handler om å bruke målingen og rapporteringen til systematisk og kontinuerlig forbedring og utvikling. Det må jobbes med hvordan en skal skape videre vekst og lønnsomhet, og redusere risiko i de ulike kundegruppene, med de ulike produktene/tjenestene og med måten kundene blir betjent på. All erfaring tilsier at når en skal håndtere en krise, så skal en gjøre det selv og ikke hente inn eksterne om det ikke er helt nødvendig. Men det er motsatt når en skal jobbe seg ut av en krise. Da kan en  løsningen være å hente inn ekstern ekspertise som har konsolidering og omstilling som sitt yrke, og har metodene og verktøyene for å lykkes med kontinuerlig læring, forbedring og utvikling, skjerpet og klar.
Les hele artikkelen i Dagens Perspektiv her.


Skrevet av: Victor Jensen i ADI Rådgivere AS og Styreakademiet.

bottom of page