Frokostmøte i Bergen


Tirsdag 31. mai kl 08 - 09.30 (faglig presentasjon starter 08.15)
Sted: Bryggen 3-5, 5003 Bergen
 

STYRETS BEHOV FOR EGENUTVIKLING

iStyrelsen AS i samarbeid med StyreAkademiet Hordaland inviterer deg til frokostmøte om styrets behov for egenutvikling.

Bjarne Aamodt fra iStyrelsen fortalte om produktivitetskommunsjonens harde dom over norsk næringsliv: liten eller ingen utvikling i produktivitet i de siste åra. Han var også tydelig på hvem han mente måtte ta fatt - nemlig styrene i virksomhetene. Og da handler det enten om styresammensetning eller styreutvikling - evntuelt begge deler.

Victor Jensen fra StyreAkademiet gjorde det klart av globaliseringen er her for fullt, og at det stiller store krav til eiere, styre og ledelse. Styret må makte å anvende og utvikle ressursene i styret, og da må styret fungere som et ekte team.

 

Egenutvikling betyr bedre ressursutnyttelse som igjen betyr bedre utvikling for virksomheten. Er styret egentlig selvkritisk nok? Setter man virkelig lyset på hvordan man selv arbeider, og jobber en målrettet og kontinuerlig med å forbedre å utvikle styreprosesser og kompetanse? Er det bare i produksjon og administrasjon en skal tenke Lean - hvor nyttig en er for eiere og ledelse?

 

Spørsmålene var mange, og kursdeltagerne delte erfaringer med hverandre - nyttig og trivelig!