Klikk på bildet og se filmen

Åpent møte 27. april

Styrerekruttering og styresammensetning

Dagens og morgendagens styrer ser annerledes ut enn gårsdagens!

I samarbeid med Visindi satte vi fokus på styrerekruttering og styresammensetning. Møtet opplevde vi å være relevant for både eiere, valgkomitéer, styrer og styrekandidater.


Tid: 27. april kl 1800-1930

NB! BLE FLYTTET TIL NYBYGGET TIL SPAREBANKEN VEST!

Enkel bevertning

I forlengelsen av det åpne møtet avholdte vi årsmøte i StyreAkademiet Hordaland. 

Hege Rødland, partner og leder for Visindi Bergen, jobber med å bistå styreledere og valgkomiteer i sine styre- og topplederutvelgelser til dagen.
 

Hun fortalte om hvordan Visindi møter etterspørselen på bistand innen styrerekruttering - god bestilling, bevissthet og hva styret mangler - god sammensetning viktig - et styre som sammen kan takle dagens og morgendagens utfordringer.  
 

 

Frode Træen i Træen Management AS, og styremedlem i StyreAkademiet, formidlet bruken av et verktøy for god styresammensetning og styreutvikling

Verktøyet kan også brukes av styrekandidater for å finne ut hvor en kommer best til sin rett. Frode har bakgrunn innen ledelse, HR og analyse.
 
Selve verktøyet finnes gratis tilgjengelig på nettet, men fortolkningen, og bruken i teamsammensetning, teamutvikling og individuell profilering, krever egen kompetanse.

Diskusjonen viste stort engasjement for hvordan avdekke styrke og svakheter ved sammensetning av team - basert på kunnskap om personlighetstyper og de roller en kan innta i et team.