Medlemsmøte i november 2018

StyreAkademiet inviterte til spennende foredrag i samarbeid med Harris Advokatfirma AS og Frode Igland.

Etter foredraget inviterte vi til sosialt arrangement i Statsraaden Bar&Reception 

Dato: 29. november, kl18-22

Del 1: Samarbeid mellom eierne og styret

Tema som ble berørt

  • Hva kan styret generelt, og du som styremedlem spesielt, gjøre for å forebygge konflikter av ulike typer?

  • Hvordan bør styret forholde seg dersom det oppstår konflikt mellom eierne?

  • Når konflikten har oppstått – hvilke løsninger skisserer aksjeloven for å avklare uenigheter mellom aksjonærene?

 

​                     Marius Grana Noss er senioradvokat hos Harris og er i tillegg statsautorisert revisor. 

Camilla Meland Madsen er senioradvokat hos Harris, og har sammen med Noss bistått eiere, styremedlemmer og daglige ledere gjennom ulike faser av konflikt mellom aksjonærene.
 

Frode Igland er utdannet fra Handelshøyskolen i Bergen og har med sin bakgrunn som bankmann og styrerådgiver adskillig erfaring hva gjelder eierskap, eiersamarbeid og eierkonflikter og hvilke konsekvenser dette kan ha for styrearbeid og verdier. Han har den senere tiden vært engasjert og involvert i den såkalte «Zachariasbryggen-konflikten» – en konflikt som er godt dekket av media den senere tid.

Del 2: Sosialt førjulsarrangement i Statsraaden Bar kl 20-22

Etter møtet ble de som hadde lyst invitert til å delta på Statsraaden Bar sitt arrangement «Rom Masterclass».

Foredragene gjorde oss oppmerksomme på hvordan en kan tenke forebygging hva gjelder eierkonflikter:

1. aksjonæravtaler som er tydelig på "utgang" (hvordan få solgt seg ut)

2. at eierne har en felles strategi for hva de vil med selskapet

3. at eierne og styret har en god, gjensidig forventningsavklaring

4. at småproblemer og konflikter gripes an så tildig som mulig

5. at advokathjelp er viktig å søke før en går i gang med risikooperasjoner

6. at advokater ikke alltid kommer med de beste råd (i forhold til hva som kan løse konflikter billig og raskt)

Romsmakingen ble veldig trivelig (tydelig tilbakemelding fra mange av deltagerne ved kveldens langbord).  

Medlemsmøte i september 2018

NYE OG FRAMVOKSENDE FINANSIERINGSFORMER

Foreleserne på vårt åpne møte i StyreAkademiet Hordaland Camilla Anderson (Around Norge) og Ole B. Larsen (Dealflow) fikk åpnet våre øyne for nye muligheter.

 

Disse to er blant aktørene som bringer fram nye finansieringsformer i det norske markedet. Et marked som ennå ikke har oppdaget blant annet crowdfunding. Et konsept for finansiering som er lagt større i utlandet enn her.

 

Lurer du på hva som passer for crowdfundering og ikke, hvorfor blant annet dette er noe som styrer bør kunne noe om? Da skulle du vært på møtet og lyttet, deltatt og lært.

 

Bli medlem i StyreAkademiet eller møt fram oftere. Bli en del av framtidens, faglige styrearena!

Medlemsmøte i april

Foredragsholder:   Styreleder i Brann, Eivind Lunde

Tittel:   Fra kaos til harmoni?

Tid:   Onsdag 25. april (18:00 til 19:30)

Sted:   Nedre korskirkeallmenningen 1 i den gamle forstandersalen

 

Eivind Lunde ga en overbevisende framstilling av den "reisen" Brann har hatt i retning av det å få ro i rekkene.

Her er hans foredrag.

Årsmøte ble gjennomført i etterkant (19:30-20:30)

Link til årsmøte protokoll vil bli lagt ut så snart denne foreligger - https://www.styreakademiethordaland.com/hfk.