Styrearbeid i medgang og motgang

 

Vi hadde en stor kveld i StyreAkademiet Hordaland på torsdag!

 

Siren Sundland er styreleder i DnS og sitter i ledelsen i Sparebanken Vest. Her er vårt forsøk på gjengivelse: 

 • den raske omstillingstakten i verden berører oss alle sterkt

 • det vi opplever at ytre og indre press, krav og forventninger, topper seg enkelte steder

 • bankvesenet er i en slik presset stilling grunnet regulatoriske endringer og digitalisering, og det utfordrer så vel styre som ledere og medarbeidere

 • DnS har vært i en slik stilling, men det er mer ut fra historiske og kulturelle årsaker – uhåndterte problemer og gamle konflikter, som hele tiden kom til overflaten  

 • I omstilling er fokus og prioritering er grunnleggende - de unødvendige må ryddes vekk

 • Når en først har satt i gang med kraftig omstilling og utvikling, må en stå i det

 • Kultur, kommunikasjon og kundeorientering må ha større fokus i mange styrer

 • I endringsprosesser har man mange og sterke motstandere, og få og svake tilhengere

 • Skal du nå fram i pressen med et budskap, må en gjenta og gjenta det vesentlige

 • Å ha tett dialog med eier er nødvendig for å kunne stå støtt i en mediestormen

 • Styret må vokte og verne om bedriftsdemokratiet – må jobbes med i rolige tider

 • De raske vil slå de store – historisk makt og pondus betyr mindre - vi har alle muligheten!