Kort fra medlemsmøte "Styrearbeid til glede og bekymring"

 

Camilla Meland Madsen klargjorde det formelle styreansvaret, som i stor grad et knyttet direkte og indirekte til selskapets egenkapital. Derfor må styret ha fokus på alt som har konsekvenser for likviditeten, egenkapitalen og selskapets evne til å kunne håndtere sin forpliktelser.

Jon Haugervåg på sin side balanserte mellom det som gjelder verdiskapning kontra kontroll/risikostyring.

Budskapet var at alle styrer må ha begge disse tankene i hodet samtidig.

 

Med dagens raske utvikling i et  globalt og svingende marked, må styrene tenke framover/være frampå og være forbyggende - like mye som kontrollerende og avvikshåndterende i etterkant av begivenheter.

Styrene må ta den nødvendige og helst riktige, forretningsmessig risiko, og overvåke effektene og konsekvensene av de valg som blir tatt.

 

I dag kan en ikke sove i timen.