DIGITALISERING SOM ENDRINGSKRAFT

StyreAkademiet Hordaland hadde åpent møte i dag hos PwC. Temaet var digitalisering som endringskraft. Foredragene som ble levert var fremragende i forhold til å få oss til å forstå hva slags dyptgripende endringer som er på gang.

Bård Strøm fra PwC gå oss det store, internasjonale bildet, mens Torvald Kvamme og Sverre Gjessing fra Sparebanken Vest viste oss hvordan en kan gripe an utfordringene inn bank og eiendomsmegling.

De viktigste budskapene blir å lese på være lukkede nettfora, men her er noen «høydare»:

1.

Vi må regne med at tradisjonelt baserte «analoge» næringer og bedrifter får uhyre sterk konkurranse fra nystartede, digitalt baserte bedrifter – fra hele verden

2.

Håndteringen av godt strukturerte data er på full fart til å bli robotisert – åpne, ustrukturerte data slik som kundehenvendelser etc. er også på vei til også å bli håndtert av roboter

3.

Norge er en sinke i forhold til å ta i bruk nye, digitalt baserte forretningsmodeller – ALLE i styre og ledelse må forstå digitaliseringen