Oppsummering etter medlemsmøtet 1. september 2015

 

Foredraget

Eirik Sjåholm Knudsen ved NHH la fram en forskningsrapport som viser oss hvordan bedriftene agerer i krevende tider som nå. Mye at materialet han la fram var fra finanskrisen, men han la også fram ferske resultater fra den pågående oljekrisen.

 

Felles atferd i bedriftene i begge tilfelle er at en i krisen satser eller investerer mindre i bygninger, materiell og utstyr (fysisk kapital) og mer i innovasjon og organisasjonsutvikling (intellektuell kapital). Når sysselsettingen går ned reallokeres ressursene til innovasjon, opplæring og internutvikling. Dette pågår så lenge det er rom for det, men er krisen varig og eller oppfattes varig, begynner kuttene.

 

Det var enighet i forsamlingen om at oljekrisen ikke er mest teknisk slik som finanskrisen, men mer substansiell og varig - trolig en del av en større trend mot større bærekraft og kostnadseffektivitet. Det betyr at det for de mest berørte næringer både må kuttes, investeres og innoveres. I tider som dette blir det trangere for de fleste, og de som manøvrerer riktig og er dyktig nok, kan komme bedre ut enn før.

 

Styrets oppgave er å være tidlig nok ute med de rette grep - skape endringsvilje før skriften på veggen er tydelig for alle, og det kan være for sent.

 

Og for å si det rett ut - de som vil virksomheten sin virkelig vel bør søke sammen omkring styringsmessige utfordringer slik vi gjør det i Styreakademiet. Jo flere "opplyste" fra bedriften din - jo bedre.      

 

 

Vinsmakingen

Denne gang var det Colonialen som serverte oss. Vi fikk smake gode hvite og røde viner fra Østerrike. Noen edlere enn andre - slik at vi kunne sammenligne. Vi mente å smake forskjell - selv om det ikke var blindtest!

 

Den gode samtalen

Deretter ble det svært gode og åpne diskusjoner, og vi fikk nestorene til å fortelle fra sin praksis og fartstid. De som ikke deltok på vinsmakingen gikk virkelig glipp av en pedagogisk gullstund av de sjeldne.

 

Så kjekt var det å bli kjent med nye og spennende mennesker at mange ble stående en lang stund etter at bordet var ryddet. Takk for den gode samtalen alle sammen, og vel møtt til neste møte i november!

 

 

Victor Jensen

 

Styreleder i Styreakademiet