Kurs og opplæring i regi av StyreAkademiet i Hordaland

Vår forening tilbyr både kurs, foredrag og rådgivning.

 

Les mer om våre programmer og opplegg på "styrestedet Haaheim"

Styreakademiet i Hordaland tilbyr styrekurs over to dager  - hver år - vil bli annonsert  

 

Kurset er uovertruffent nyttig for den som vil profesjonalisere seg inn mot styre og styrearbeid - enten du er bedriftseier, styremedlem, daglig leder eller administrativt ansvarlig.

Du vil få utdelt den Lille Styrehåndboken, med oversiktlig, forenklet, kortfattet og praktisk fagstoff, og som foreleserne vil formidle innholdet i på en aktiv og deltagende måte. 

 

Det er fire forelesere som fordeler stoffet seg i mellom, og som alle er spisskompetente og erfarne innen sine respektive fagfelt og forelesningstema. 

Styrekurs for dagens og morgendagens utfordringer

Kurset gir deg det du trenger for å takle styreutfordringer nå og framover- som team og som enkeltmedlem. Du lærer hvordan bli et verdsatt og etterspurt styremedlem.

 

Kursets hovedtema

Kurset er sentrert rundt "Den Lille Styrehåndboken", med fokus på styrets årshul og styrets 4 hovedansvarsområder. Dette er det man må kunne for å være en del at et verdiskapende styre.

 

De ansvarlige for kurset er 5 ulike praktikere, som alle har solid utdanning og erfaring. Disse har ulik utdanning og bakgrunn, og er praktiske eksperter innen strategi, organisasjon, kontroll/lovverk og styrets samspill og egenutvikling.

Frode Vatnelid

Våre kursansvarlige:

Victor Jensen

Camilla Meland

Finn Sævil

Sitater fra våre deltagere på styrekurs:

 

Veldig godt kurs  - mange gode innspill og ting å tenke på

Jeg synes dette var langt over forventning. Jeg skal bruke dette overfor eiere og styre – godt for disse å lese igjennom kursdokumentasjonen

Bra at det var anledning til å ta opp ting som en ellers ikke har noen å prate med – rom for å dele erfaring med andre likesinnede.