top of page

man. 19. apr.

|

Webinar, Teams

Styresammensetning og -rekruttering

Uavhengig om man skal erstatte eksisterende medlemmer, rekruttere sitt første eksterne styremedlem, eller om man skal etablere et helt nytt styre, så har man ett felles mål: å sette sammen en gruppe mennesker som kan forvalte organisasjonens muligheter og fremtid på best mulig måte.

Registreringen er gjennomført
Se andre arrangementer
Styresammensetning og -rekruttering
Styresammensetning og -rekruttering

Tid og sted

19. apr. 2021, 18:00 – 19:00

Webinar, Teams

Om arrangementet

Fremtidsforvaltning på best mulig måte krever at styret har kontroll på alt fra vedtak og formaliteter, til krisehåndtering og nyskapning. Så hvordan etablerer man et styre som mestrer bredden som kreves i moderne styrearbeid? Hvordan skal man vurdere kompetanse, erfaring og nettverk, samtidig som man tar høyde for mangfoldet som skal til for å skape diskusjon og innovasjon? Og når ønskelisten er klar, hvordan går man frem for å skaffe disse ressursene? Bli med på digital samling 19. april hvor vi har invitert Tom Georg Olsen (Miles), Ove Gjelsvik (VIS), Vilde Regine Tellnes (Healthy Eats) og Victor Jensen (Styreakademiet) til å presentere og diskutere strategier for å lykkes med styrerekruttering.

Tom Georg Olsen er daglig tjener i konsulentselskapet Miles og sitter som styreleder og medlem i en rekke styrer, deriblant Styreakademiet Vestland. Han skal ta for seg hvordan man setter sammen et mangfoldig styre som et middel fremfor et mål i seg selv.

Ove Gjelsvik og VIS har lansert «Styrepool4Startups» program, hvor han blant annet har rekruttert Stine Andreassen fra WA.works som styremedlem til Vilde Regine Tellnes i startupen Healthy Eats. Disse tre skal snakke om hvordan man gå frem for å avdekke, matche og rekruttere styremedlemmer til styrer hvor man ikke har eksterne medlemmer fra før.

Victor Jensen er leder i StyreAkademiet Norge, og driver til dagen med eierstyring, styrearbeid og selskapsledelse. Han skal avslutningsvis fortelle om hvordan Styreakademiet går frem når eksisterende styremedlemmer skal skiftes ut, og spesielt se på hvordan organisasjonens verdier påvirker denne prosessen.

Del arrangementet:

bottom of page