Kontaktskjema

StyreAkademiet Hordaland

Har du spørsmål, eller ønsker å bli kontaktet av StyreAkademiet Hordaland rundt medlemskap eller annet, fyller du ut kontaktskjema, så tar vi snarlig kontakt!

 

I meldingen ønsker vi at du opplyser om du vil melde deg inn som bedriftsmedlem, eller som ordinært medlem. 

 

Bedriftsmedlem, kan du bli, dersom du har en i din bedrift som er bedriftskontakt hos oss. 

 

Har dere ingen bedriftskontakter - hør med oss. Kanskje du kan være representanten i din bedrift!

Medlemskap

 

Medlemmer opptas i regionforeningen og har medlemsfordeler i landsforeningen og i de øvrige regionforeningene. 
Som medlemmer av foreningen opptaes:

 

  • Enkeltpersoner som er interessert i styrearbeid.

  • Private og offentlige bedrifter og andre organisasjoner som gjennom sitt bedriftsmedlemsskap ønsker å stille dette til disposisjon for navngitte personer.

 

Pris for medlemsskap i Styreakademiet i Hordaland, er kr 950,- per år

Pris per bedriftsmedlem i oppmeldte bedrifter, er kr 500,- per år