Om oss

Styreakademiet i Hordaland - en del av den nasjonale Styreforeningen

Foreningen ble stiftet i 1995. Da het foreningen Styreakademiet i Bergen. Navnet ble forandret for å dekke mer av regionen.

Styreakademiet i Hordaland skal være en engasjert tilrettelegger av erfaringsutveksling og kontakt rundt sentrale tema av interesse for styrer og styremedlemmer. Dette skjer konkret gjennom styrefaglige møter og arrangementer, og ved å legge til rette for nettverksbygging med preg av åpenhet og mangfold.

 

Styreakademiet i Hordaland er til for både erfarne og uerfarne styremedlemmer, og personer som vil kvalifisere seg for å kunne ta på seg styreverv. Styreakademiet vil arbeide for å fremme mangfold i norske styrer både når det gjelder alder, kjønn, bakgrunn, kompetanse og egenskaper.

 

En av de mest sentrale aktivitetene er "Den Regionale Styredagen". Det er en viktig og populær møteplass for mennesker som interesserer seg for styrearbeid, og for foretak som tilbyr produkter og tjenester til styremedlemmer. Arrangementet har befestet seg etter å ha blitt arrangert mange år på rad.

 

Styreakademiet i Hordaland tilbyr også kurs og fordrag relatert til styrearbeid, aktive sponsorat for relevante bedrifter og organisasjoner. Foreningen er aktiv i å utvikle medlemsfordeler både innen styreansvarsforsikring, gratis rådgivning m.v. Les mer om alt dette på øvrige tilbud og bli medlem.

 

Landsforeningen

StyreAkademiet i Hordaland  er tilsluttet «Landsforeningen StyreAkademiet», som ble etablert i 1994. Landsforeningens mål er å være en dyktig og engasjert kompetanseformidler og tilrettelegger av erfaringsutveksling innenfor styrearbeid.

 

Regionsforeningene danner til sammen «Landsforeningen Styreakademiet». Regionforeningene har egne styrer. Lederne i de ulike regionforeningene utgjør styret i Landsforeningen.

WINNER!

​Wealth

Manager
of the Year